‘Critici trekken in twijfel of Jezus in Bethelem is geweest. Laat staan of hij er geboren is. Toch is de stad inmiddels uitgegroeid tot een drukbezochte bestemming voor pelgrims en toeristen. De kerk die over de mogelijke geboorteplaats van Jezus is gebouwd, dient als voornaamste trekpleister’, aldus dagblad Trouw.

Het woordje er in de zin ‘Laat staan of hij er geboren is’ intrigeert mij enorm. Er staat namelijk niet “Laat staan of hij geboren is’. Het verbaast mij echt nog steeds dat er mensen zijn die daadwerkelijk geloven dat er een man was die de zoon van God genoemd werd, die mensen kon genezen, die over water kon lopen, die aan het kruis stierf en weer herrees. Uiteraard verbaast het me dan ook dat iemand überhaupt gelooft in God.

Ooit sprak ik iemand die daadwerkelijk geloofde dat alle verhalen uit de bijbel waarheid waren. De steden Sodom en Gomorra zouden echt bestaan hebben. Lot moest van God met zijn vrouw en dochters de stad verlaten. Als ze om zouden kijken bij het verlaten van de stad, zouden ze veranderen in een zoutpilaar. De vrouw van Job kon haar nieuwsgierigheid niet de baas, keek achterom en veranderde in een zoutpilaar. Ik heb toen zo vreselijk mijn best gedaan om die persoon te begrijpen, maar hoe ik mijn best ook deed. Het was voor mijn onmogelijk om de voor mij verhalen uit de overlevering voor waar aan te nemen.

Niet lang daarna ontmoette ik een ander zeer gelovig mens. Hij is gelovig en van de mannenliefde. Dat laatste is iets wat de voorganger van zijn kerk niet echt toejuicht, maar dit terzijde. Deze man vertelde mij dat de bijbel niet zo letterlijk genomen moest worden, maar dat het gewoon een stel gebundelde verhalen zijn, die ons prachtige levenslessen leerden. “In het geval van Job, moet je het zo zien,”, zei de man, “dat je in het geval van een keuze niet achterom moet kijken, maar gewoon vooruit. Niet kijken naar wat was, maar kijken naar de toekomst.”

Een prachtige levensles die ik iedereen gun met name de mensen in Bethelem en heel Israël voor wat dat betreft. Laat ze niet kijken naar wat was. Welke historie er aan wat ten grond slag ligt, maar kijk naar de toekomst en geef iedereen zijn eigen levensruimte. Blijf niet hangen bij Jezus en de Romeinen en andere overleveringen. Maar kijk naar de toekomst. Geeft de kinderen van Israël een vrij leven. Laat dat geen sprookje zijn.